Organizacija Žene SDA HNK


Organizacija Žene kao oblik aktivnosti članica i simpatizera, slijedi i provodi programske ciljeve Stranke demokratske akcije s ciljem jačanja i promoviranja temeljnih vrijednosti stranke u BH društvu, i to putem:

 • organiziranja zajedničkog djelovanja žena članova Stranke demokratske akcije i simpatizera SDA na poboljšanju položaja i uloge žena u organima SDA,
 • poticanje javnog i političkog djelovanja žena i njihovog većeg učešća u procesu donošenja strateških odluka,
 • razvijanje svijesti i afirmacije prava žena u smislu radno pravnog i socio-ekonomskog položaja žena,
 • poboljšanje ekonomskog standarda žena,
 • očuvanje tradicije, kulture i zdrave porodice,
 • stvaranje preduslova za jednakopravan položaj u kontekstu usklađivanja prirodne i kulturne pozicije žena sa njenim radnim i političkim angažmanon,
 • edukacija žena – političko obrazovanje žena članica SDA,
 • osiguranje ravnomjerne zastupljenosti žena u svim segmentima društva,
 • zaštite zdravlja, poboljšanje i isticanje važnosti i značaja temeljnih vrijednosti porodice u društvu, kroz odgoj djece, zaštitu  zdravlja i prava djeteta te značaju obrazovanja djece kako za njih same tako i za BH društvo,
 • afirmaciji žena u ukupnom društvenom poretku,
 • zaštite žena od nasilja svake vrste (porodici, na radnom mjestu i društvu).
Alisa Hajdarović , predsjednica
Enisa Buzaljko, potpredsjednica
Dženisa Spahalić, potpredsjednica
Alma Gabela, predsjednica OO OŽ SDA Jablanica
Dženeta Čorbadžić, predsjednica OO OŽ SDA Konjic
Amna Šetka, predsjednica OO OŽ SDA Stolac
Jasmina Turajlić, predsjednica GO OŽ SDA Čapljina
Fahira Dželilović, predsjednica OO OŽ SDA Prozor
Mumbera Berberović, predsjednica GO OŽ SDA Mostar