Analiza realiziranih i planiranih aktivnosti unutar SDA HNK

Datum objave: 28/02/2019

Analiza realiziranih i planiranih aktivnosti unutar SDA HNKRukovodstvo SDA HNK u Mostaru je održao radno-konsultativni sastanak, kojem su prisustvovali aktuelni i novoizabrani zastupnici u Skupštini HNK i ministri ispred SDA u Vladi kantona.

Na sastanku je analizirano stanje realiziranih aktivnosti trenutnog saziva u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti HNK sa planovima i projektima za naredni period prema prijedlozima općinskih odbora i Gradskog odbora Mostar.

Radeći dubinsku analizu učinjenog u prethodnom periodu, rukovodstvo SDA HNK izrazilo je zadovoljstvo efektivnim i kvalitativnim djelovanjem svih predstavnika ovog odbora u resorima koje vode, proaktivnim djelovanjem zastupnika u Skupštini HNK, kao i radom ostalih imenovanih zvaničnika u institucijama kantona.

U procesu planiranja i aktivnosti koje se predviđaju za 2019.godinu urađen je osnovni presjek bitnih kapitalnih projekata na cijelom području kantona, koje kadrovi SDA planiraju realizovati prema zacrtanom programu.

Predsjednici općinskih odbora i Gradskog odbora Mostar prezentirali su  planove koje su unutar tih sredina označeni kao projekti od vitalnog značaja za te sredine sa prijedlozima za njihovu implementaciju.

Rukovodstvo SDA HNK zadužio je sve izabrane zvaničnike i predsjednike odbora da do kraja godine naprave potpune statističke pokazatelje urađenih projekata, precizno definirane projekte koje su prezentirani u fazi prijedloga i mjere koje mogu unaprijediti svaki pojedinačni segment društva za koji se kandiduju.

Galerija