MUP HNK i Klub Hrvata u Skupštini HNK stavljaju se iznad države

Datum objave: 11/12/2019

MUP HNK i Klub Hrvata u Skupštini HNK stavljaju se iznad državeSaopštenjem za javnost oglasili su se nedavno Klub Hrvata u Skupštini HNK i MUP HNK, u kojima se kao neprihvatljive odbacuju izjave ministrice za ljudska prava i izbjeglice g-đe Semihe Borovac.

Moram podsjetiti autore saopštenja da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, na čijem čelu je ministrica Semiha Borovac upravlja Centrom Salakovac. Dakle, u isključivoj nadležnosti ministarstva i ministrice Borovac je da raspolaže i popunjava kapacitet Centra Salakovac, u skladu sa ovlaštenjima. Centar Salakovac kojim upravlja Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice uz značajnu pomoć domaćih i međunarodnih partnera, pozitivan je primjer načina funkcionisanja prihvatnog centra u kojem je pored smještaja i ishrane na bazi tri obroka dnevno osigurana i primarna zdravstvena zaštita, vakcinacija djece, neformalan vid obrazovanja kroz učenje jezika itd.

Institucije Kantona ne mogu se stavljati iznad državnih institucija i ministarstava.

U saopštenju ministarstva MUP-a HNK kaže se da „Ne dolazi u obzir dovođenje migranata u Salakovac“. Pozivam ministra MUP-a HNK da se informiše, ukoliko ne zna, koje su nadležnosti MUP-a HNK, a koje Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

U saopštenju Kluba hrvatskih zastupnika se kaže da „ministrica Borovac uznemiruje stanovnike HNK“. Napominjem da je struktura stanovništva, prema zadnjem popisu u HNK mješovita, da je u strukturi stanovništva skoro podjednak broj Bošnjaka i Hrvata, te  da klub zastupnika Hrvata ne može govoriti u ime stanovnika HNK. Klub Hrvata ističe da se ne smiju poduzimati nikakvi jednostrani potezi, bez saglasnosti lokalne zajednice i Skupštine HNK.

Postavljam opet pitanje nadležnosti; od kada državni organi moraju tražiti mišljenje i saglasnost nižih nivoa?

Ministrica Borovac u svom četverogodišnjem mandatu nikada nije paušalno radila, nego je njen rad u ministarstvu u potpunosti bio u skladu sa zakonom i ovlaštenjima ministarstva.

Ja, kao stanovnik HNK, te kao predstavnik Bošnjaka u Domu naroda Parlamenta FBiH, ne dozvoljavam da se neko oglašava u moje ime i daje paušalne izjave, koje su navedene u datim saopštenjima