Izvršni odbor SDA HNK


Edin Mušić, predsjednik edin.music@sdahnk.ba

tel: 036/556-100

Preuzmite CV
Džafer Alić, potpredsjednik dzafer.alic@sdahnk.ba

tel: 036/556-100

Preuzmite CV
Irma Memidžan, potpredsjednica irma.memidzan@sdahnk.ba

tel: 036/556-100

Preuzmite CV
Almir Ačkar, sekretar almir.ackar@sdahnk.ba

tel: 036/556-100

Šerif Špago, predsjednik GO SDA BiH serif.spago@sdahnk.ba

tel: 036/556-100

Salem Marić, predsjednik GO SDA Mostar salem.maric@sdahnk.ba

tel: 036/556-100

Bekir Isaković, član bekir.isakovic@sdahnk.ba

tel: 036/556-100

Osman Ćatić, predsjednik OO SDA Konjic osman.catic@sdahnk.ba

tel: 036/556-100

Ragib Šuta, član ragib.suta@sdahnk.ba

tel: 036/556-100

Adem Macić, član adem.macic@sdahnk.ba

tel: 036/556-100

Edis Macić, predsjednik AM SDA HNK edis.macic@sdahnk.ba

tel: 036/556-100

Emir Muratović, član haris.muratovic@sdahnk.ba

tel: 036/556-100