Općinska organizacija SDA Jablanica


KONTAKT PODACI

Adresa: Trg Oslobođenja sp-32

Tel: +387 (0)36 752 018; 752 478

E-mail: sdajablanica@bih.net.ba

Ajdin Teletović, predsjednik ajdin.teletović@sdahnk.ba

tel: 036/556-100

Emir Muratović, član haris.muratovic@sdahnk.ba

tel: 036/556-100

Edin Idirizović, potpredsjednik
Kemal Muratović, potpredsjednik
Jasmin Zahirović, član
Salem Dedić, član
Ramiz Zahirović, član
Mirza Vule, član
Mustafa Nezirić, član
Sabina Palić, član
Nermin Kadić, član
Husein Rizvić, član