Općinski odbor Jablanica


KONTAKT PODACI

Adresa: Trg Oslobođenja sp-32

Tel: +387 (0)36 752 018; 752 478

E-mail: sdajablanica@bih.net.ba

Derviš Gabela, član
Haris Begović, član
Lejla Kevrić, član
Alma Gabela, predsjednica OO AŽ SDA Jablanica