Gradski odbor Mostar


Članovi Izvršnog Gradskog odbora SDA Mostar:

1. Salem Marić, predsjednik
2. Elvira Dilberović, potpredsjednik
3. Emir Tipura, potpredsjednik
4. Dalida Demirović, član
5. Anel Droce, član
6. Suad Hasandedić, član
7. Esad Pobrić, član
8. Suad Špago, član
9. Adil Šuta, član
10. Džafer Alić, član
11. Irfan Ćorić, član
12. Zijat Mušić, član
13. Alija Šunje, član
14. Mensur Turkić, član
15. Ibrica Berberović, član
16. Ramiz Fajić, član
17. Ibro Husnić, član
18. Haris Šabanović, član
19. Alis Čolaković, član
20. Samir Sunagić, član
21. Enita Vejzović, član

 Delegati Skupštine KO SDA HNK – mandatni period 2019-2023
 GO SDA Mostar

1. Salem Marić
2. Alen Boškailo
3. Almir Ćorić
4. Džani Pajić
5. Anisa Huseinebgović
6. Salko Isić
7. Amela Pilav – Karadža
8. Esad Pobrić
9. Ammar Šarić
10. Amra Sarić
11. Adil Šuta
12. Admir Čolaković
13. Jasmina Dejkić
14. Mirza Drežnjak
15. Alija Hujdur
16. Adem Macić
17. Enver Omerović
18. Edis Topić
19. Mumbera Berberović
20. Ćamil Dedić
21. Derviš Fajić
22. Ibro Husnić
23. Nihad Jašarević
24. Haris Šabanović
25. Enver Kukuruzović
26. Armin Kovači
27. Jasmin Vejzović

 

POVEZANE VIJESTI

ZAKLJUČCI GLAVNOG ODBORA SDA

U Mostaru obilježen Dan nezavisnosti BiH

Špago i Grcić u rukovodstvu Skupštine HNK