Gradski odbor Mostar


Članovi Gradskog odbora SDA Mostar:

1. Salem Marić, predsjednik
2. Alija Đulić, potpredsjednik
3. Alija Šunje, potpredsjednik
4. Semir Suljić, sekretar                                                                                                                   
5. Amar Kukuruzović
6. Alis Čolaković
7. Ibro Husnić
8. Ibrica Berberović
9. Ćamil Dedić
10. Elvedin Gadara
11. Ramiz Fajić
12. Amir Šelo
13. Enita Vejzović
14. Teo Balić
15. Mensur Turkić
16. Almir Ačkar
17. Džafer Alić
18. Mirsad Brekalo
19. Adem Macić
20. Zijat Mušić
21. Esad Pobrić
22. Eniz Čolaković
23. Spomenka Grbić
24. Suad Hasandedić
25. Semir Šejtanić
26. Eldin Zlomušica
27. Emir Spahalić
28. Saudina Udovičić
29. Mumbera Berberović 
30. Alen Jaganjac 
Čelebija Tikveša - FATMA

 

POVEZANE VIJESTI

ZAKLJUČCI GLAVNOG ODBORA SDA

U Mostaru obilježen Dan nezavisnosti BiH

Špago i Grcić u rukovodstvu Skupštine HNK