Rukovodstvo Kantonalnog odboraEdin Mušić


Edin Mušić je rođen 1962. godine u Donjoj Drežnici pored Mostara, gdje i danas živi sa suprugom Đemkom sa kojom ima kćerku Aminu i sina Adisa. 1987. godine je u rodnom gradu završio mašinski fakultet. Nakon diplomiranja tri godine provodi u Njemačkoj, a po povratku u BiH u augustu 1990. godine učlanjuje se u Stranku demokratske akcije (SDA). Trinaest godina kasnije postaje član Predsjedništva ove stranke a njen potpredsjednik 2015. godine.

Nakon kratkih angažmana u Vazduhoplovnoj industriji "Soko", Fabrici kompresora u Mostaru i Željeznicama BiH, 1995. godine dobija posao profesora u srednjoj Elektrotehničkoj školi u Mostaru.
Profesorsku profesiju napušta kako bi 1997. godine postao načelnik Službe za privredne i društvene djelatnosti u Općini Mostar Sjever, a tri godine kasnije postaje i načelnik ove općine.
Uoči isteka načelničkog mandata Mušić je 2002. izabran u Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Međutim, već naredne godine je imenovan za ministra raseljenih osoba i izbjeglica u Vladi Federacije BiH (FBiH). Na ovoj funkciji ostaje dva mandata.
Mušić je na općim izborima 2006. godine osvojio mandat u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, ali je tada izabrao da produži ministarski mandat. Isto se desilo i na posljednjim izborima, ali je ovaj put ostao u poslaničkim klupama.
Na općim izborima 2014. godine izabran je u Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH i imenovan za predsjedavajućeg doma. Trenutno obnaša funkciju predsjednika Kantonalnog odbora SDA HNK.


Ajdin Teletović


Osnovno i srednje obrazovanje završio u Jablanici. Nakon završetka Gimnazije studirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, gdje je u akademskoj 2003./2004. godini diplomirao na odsjeku odbrane i sigurnosti, te nakon toga na istom Fakultetu upisao interdisciplinarni postdiplomski studij.
U periodu 2004. – 2008. godine radio je u JU Srednja škola Jablanica kao profesor na predmetu Demokratija i ljudska prava. Od januara 2008. godine zaposlen je u Službi za zapošljavanje HNK u podružnici Jablanica, a od maja 2009. godine imenovan je za šefa biroa rada.
Član je Stranke od 2002. godine. Obavljao je funkciju predsjednika Asocijacije mladih SDA Jablanica za period 2005. – 2009. i u istom periodu obnašao funkciju potpredsjednika KO AM SDA HNK. U mandatnom periodu 2009. - 2013. predsjednik je Savjeta AM SDA HNK.
Od 2009. godine je obnašao funkciju potpredsjednika Općinskog odbora SDA Jablanica i od marta 2014. godine obavlja funkciju predsjednika OO SDA Jablanica.Za mandatni period 2015-2019. godine izabran je za predsjednika OO SDA Jablanica i potpredsjednika KO SDA HNK.
Na općinskim izborima za mandatni period 2008 - 2012. i 2012 - 2016. godina izabran je za vijećnika u Općinskom vijeću Jablanica. Aktivno učestvuje u društveno-političkom životu Općine Jablanica.
Oženjen je i otac troje djece. 


Salmir Kaplan


Rođen je 26.6.1981. godine u Stocu. Završio je Karađoz-begovu medresu 2000. godine u Mostaru, a Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalistiku, 2004. godine u Sarajevu. Nakon završenog fakulteta zaposlio se na Orijentalnom institutu u Sarajevu gdje se bavio naučno-istraživačkim radom na polju osmanske historije, s posebnim akcentom na historiju Bosne u vrijeme Osmanlija. Magistrirao je 2010. godine na Istanbulskom univerzitetu iz oblasti osmanske historije. Karijera Priključio se Stranci demokratske akcije (SDA) 2003. godine, postavši i potpredsjednik Asocijacije mladih. Šest godina poslije postaje predsjednik Asocijacije i član Predsjedništva SDA-a. Od 2009. obavljao je i funkciju glasnogovornika u Stranci. Trenutno je predsjednik Općinskog odbora SDA Stolac. Na Općim izborima 2014. osvojio je mjesto u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH