Održana treća sjednica IO KO SDA HNK

Objavio/la: SDA Administrator, 13.10.2020

Izvršni odbor Kantonalne organizacije SDA HNK održao je treću redovnu sjednicu, koja je na dnevnom redu imala analizu realizacije zaključaka sa prethodne sjednice, rezime aktuelne političke situacije u BiH, sa posebnim osvrtom na Hercegovačko-neretvanski kanton, te informaciju o tehničkim pripremama za održavanje redovne Skupštine kantonalne organizacije SDA HNK.

Nakon izvještaja sekretara Almira Ačkara, o realiziranim aktivnostima po osnovu ranijih zaduženja članova ovog stranačkog organa, predsjednik Izvršnog odbora kantonalne organizacije SDA HNK, Edin Mušić, prezentirao je članovima analizu aktuelne političke situacije, kao i presjek drugih aktivnosti koje su obilježile period između dvije sjednice IO KO SDA HNK.

Članovi Izvršnog odbora Kantonalne organizacije Stranke demokratske akcije Hercegovačko-neretvanskog kantona zaključili su da će prije potvrde termina redovne sjednica Skupštine kantonalne organizacije SDA HNK izvršiti konsultacije sa epidemiolozima o uslovima u kojima bi se sjednica mogla održati.

Galerija