Izborna platforma KO SDA HNK

02.09.2022. - u Izborna platforma

Stranka demokratske akcije – SDA predstavlja najveće političko dostignuće u višestoljetnom postojanju Bošnjaka na ovim prostorima.

Ozbiljnim djelovanjem postala je nezaobilazan faktor svih procesa, kako u BiH, tako i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Dala je ogroman doprinos u uspostavljanju sistema uprave, pravosuđa, obrazovanja, zdravstva, sigurnosti, komunale i izgradnji infrastrukture, kao i mnogih segmenata vezanih za društvenu nadgradnju, važnih za život stanovnika, poput kulturnih, vjerskih, sportskih i dr.

SDA kao državotvorna stranka svojim politikama i kadrovima djeluje na očuvanju i jačanju temeljnih principa demokratije, vladavine prava, suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti, očuvanju i jačanju institucija BiH.

Hercegovačko-neretvanski kanton, prema posljednjem popisu stanovništva 2013. godine, ima 222.007 stanovnika (92.005 Bošnjaka, 118.297 Hrvata, 6.432 Srba, 3.054 Ostalih, 2.219 neizjašnjenih).

Za 58.411 stanovnika kantona (38 699 penzionera, 13.754 invalidnine, 1.059 civilnih žrtava rata i 4.899 neratnih invalida) Federacija BiH izdvaja oko 25 miliona maraka mjesečno što godišnje iznosi oko 300 miliona.

Broj zaposlenih u HNK u julu 2022. godine je 55.000, a nezaposlenih 27.700.

Budžet Kantona 2018. godine bio je 210 miliona, a za 2022. predviđen je budžet od 310 miliona konvertibilnih maraka.

Stalnim političkim djelovanjem kroz Vladu i Skupštinu HNK uticali smo na značajne pomake kao što su:

  • izmjene Ustava HNK u sferi potpune primjene konstitutivnosti naroda i ravnopravne upotrebe jezika i pisama,
  • donošenje Strategije razvoja HNK do 2027. godine,
  • usvajanje Prostornog plana HNK,
  • usvajanje zakona iz oblasti boračkih prava, socijalne zaštite, turizma, sigurnosti, poljoprivrede i dr.

Uticali smo na pripremu i realizaciju generacijskih projekata:

  • Magistralni put Stolac-Neum (90 miliona KM),
  • Vjetropark Podveležje (160 miliona KM),
  • pripremu gradnje i gradnju Autoputa kroz HNK (planirane vrijednosti oko dvije milijarde KM),
  • rekonstrukcija tunela „Crnaja“ (15 miliona KM na putu M17 – Jablanica)
  • obnova visećeg mosta u Ostrošcu (0,5 miliona KM),
  • obnova mosta Bitke za ranjenike Jablanica (1,5 miliona KM),
  • podrške u privredi, poljoprivredi i turizmu u vrijednosti preko 30 mil KM i dr.

U proteklom mandatnom periodu, pored problema uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, kojim su zaustavljanje komunikacije ljudi, usporavana dinamika življenja, pored pokušaja destrukcija i ucjena partnera u vlasti na državnom i federalnom nivou, može se konstatovati da se predanim, odgovornim, stručnim i domaćinskim radom očuvala stabilnost Kantona i obezbijedilo kvalitetno funkcionisanje u svim oblastima u kojima je Ustavom definisana nadležnost Kantona, ali i u svim drugim oblastima.

Posvećenim i sinhronizovanim radom svih organa SDA, kao i svih izabranih i imenovanih kadrova Stranke na svim nivoima, u veoma važnoj političkoj vertikali vlasti, na bazi zakona, kongresnih dokumenata, Izborne platforme, te uz maksimalno političko uvažavanje, korektnost i konsenzus sa partnerima u vlasti, SDA će nastaviti da unapređuje stanje i prostor HNK kako bi ga učinili najrazvijenijim, najuređenijim i najperspektivnijim unutar jedine nam domovine Bosne i Hercegovine.

Stranka demokratske akcije Bosne i Hercegovine je za Opće izbore 2022. izradila Izbornu platformu u kojoj je detaljno obrađeno Pet temeljnih politika SDA i to:

1) POLITIKA JAČANJA KAPACITETA, SUVERENITETA I SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

  • Ustavna reforma i zagarantovana vladavina prava
  • Evropska perspektiva Bosne i Hercegovine
  • Nacionalna sigurnost države Bosne i Hercegovine – sigurna i stabilna BiH
  • Borba protiv korupcije

2) POLITIKA INFRASTRUKTORNOG RAZVOJA, ENERGETSKE NEZAVISNOSTI I EKONOMSKI PROSPERITET BOSNE I HERCEGOVINE

  • Infrastrukturni razvoj
  • Energetska tranzicija i energetska nezavisnost
  • Ekonomski prosperitet

3) POLITIKA RAZVOJA INSTITUCIONALNE ODGOVORNOSTI PREMA STANOVNIŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

  • Stabilnost i jačanje penziono-invalidskog sistema
  • Stabilan, jak i pouzdan zdravstveni sistem
  • Zaštita i unapređenje prava branilaca i civilnih žrtava rata
  • Demografska revitalizacija i bolji položaj porodice – briga o demografskim promjenama u društvu
  • Žene u društvu i političkom životu
  • Održivi povratak
  • Socijalna i teritorijalna kohezija
  • Integracija i razvojni potencijal bosanskohercegovačke dijaspore

4) POLITIKA IZGRADNJE EVROPSKOG AMBIJENTA ZA MLADE U BOSNI I HERCEGOVINI

  • Bolji položaj i perspektiva mladih
  • Odgoj, obrazovanje i nauka
  • Kultura i sport
  • Podrška mladim bračnim parovima

5) POLITIKA JAČANJA KULTURE, KULTURE DIJALOGA I ČUVANJA MIRA U BOSNI I HERCEGOVINI

Iskoristiti bogastvo sličnosti Bosne i Hercegovine te razviti društvo i unaprijediti odnose kroz kulturu, naročito uvažavajući:

  • Evropski dijalog
  • Međunacionalni dijalog
  • Međureligijski dijalog

Kroz navedene politike definisane su mjere i aktivnosti kojima će se realizovati zacrtani ciljevi na svim nivoima vlasti.

IZBORNA PLATFORMA SDA HNK ZA OPĆE IZBORE 2022. GODINE

Na osnovu IZBORNE PLATFORME SDA BiH, Kantonalna organizacija Stranke demokratske akcije Hercegovačko-neretvanskog kantona je izradila Izbornu platformu za Hercegovačko-neretvanski kanton u kojoj su predstavljeni ciljevi za koje će se SDA HNK zalagati u mandatu 2022.-2026. i to u najznačajnijim oblastima iz nadležnosti Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Naš fokus djelovanja s ciljem sveobuhvatnog napretka je na:

  1. Obrazovanju
  2. Zdravstvu
  3. Korištenju poljoprivrednih, turističkih i okolišnih resursa
  4. Razvoju malih i srednjih preduzeća
  5. Reformi javne uprave i digitalizaciji društva

Implementacijom mjera u ovim oblastima ispunit će se ciljevi da Hercegovačko-neretvanski kanton bude područje kvalitetnog i sretnog življenja, te će se obezbijediti da HNK i dalje bude jedan od najrazvijenijih kantona u Federaciji BiH.

SDA HNK će se zalagati da se i u svim drugim oblastima nastavi sa implementacijom prioriteta i mjera definisanih Strategijom razvoja HNK za period 2021.-2027. čime će se obezbijediti ispunjene strateških ciljeva definisanih tom Strategijom.

1. OBRAZOVANJE

Obrazovanje predstavlja osnov i početnu pretpostavku za ukupni društveni napredak. Obrazovni sistem je u posljednih desetak godina doživio evidentan napredak i smatramo da uvijek ima prostora za poboljšanje.

Postignuto u prethodnom periodu:

  • rekonstruisano je 35 objekata osnovnih i srednjih škola, za što je izdvojeno oko 13 miliona KM,
  • osnovne škole u kantonu pohađa 16.165 učenika, a 6.829 učenika srednje škole,
  • na fakultetima studira oko 15.000 studenata od čega je 4.000 na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru,
  • u opremanje škola kroz međunarodne projekte je izdvojeno oko 2 miliona KM,
  • dodijeljene stipendije ili subvencije za smještaj svim studentima, trenutno se stipendira preko 2.700 studenata, za što se izdvaja preko 3,3 miliona KM,
  • osigurani besplatni udžbenici svim učenicima redovnih osnovnih škola,
  • redovono potpisivanje kolektivnih ugovora za osnovno i srednje obrazovanje (bez štrajkova) uz povećanje plata zaposlenicima u osnovnim i srednjim školama i kvalitetno rješavanje radno-pravnog statusa zaposlenika na neodređeno vrijeme,
  • dodijeljena sredstva u 2021. godini za pomoć svim aplikantima za mlade naučnike-istraživače s područja HNK, za što je izdvojeno 270.000 KM što će se nastaviti i u 2022. i u narednim godinama,
  • riješeno angažovanje asistenata za djecu sa poteškoćama u razvoju
  • konstantna podrška Univerzitetu „Džemal Bijedić“ kroz redovno povećanje iznosa finansiranja.

Ciljevi SDA za naredni mandatni period:

PREDŠKOLSKO, OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJOŠKOLSKO
OBRAZOVANJE

  • donošenje strateških dokumenata u obrazovnom sistemu,
  • donošenje zakona i drugih normativnih akata za unapređenje obrazovnog sistema,
  • unapređenje cjelokupnog sistema inkluzivne podrške učenicima,
  • jačanje prostornih kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova, poboljšanje infrastrukture s akcentom na IT i digitalizaciju i komunikacijsko-informacijske tehnologije,
  • modernizacija nastavnih planova i programa osnovnih i srednjih škola baziranih na ishodima učenja,
  • povezivanje srednjoškolskog obrazovanja sa tržištem rada,
  • razvijanje cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih.

VISOKO OBRAZOVANJE

  • podrška stabilnosti i daljem razvoju Univrerziteta „Džemal Bijedić“
  • donošenje zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju,
  • poboljšanje studentskog standarda,
  • povećanje vidljivosti i rangiranje visokoškolskih ustanova iz HNK na svjetskim rang listama,
  • osiguranje usklađenosti potreba tržišta rada i upisne politike visokoškolskih ustanova.

2. ZDRAVSTVO

Uvažavajući realnu činjenicu da je u proteklom periodu došlo do kvalitativnog i kvantitativnog poboljšanja u sistemu zdravstvene zaštite u HNK, neophodno je i dalje poduzimanje mjera da se dostigne nivo zdravstvene zaštite koji naši građani očekuju i zaslužuju.

U prethodnom mandatu uloženo je 32 miliona KM u modernizaciju zdravstvenih ustanova u HNK, čime su prošireni prostorni kapaciteti i nabavljena savremena medicinska oprema.

Obezbijeđeno je kvalitetno povećanje plata svim zaposlenim u zdravstvu, posebno ljekarima.

Donošenjem Federalnog zakona o konsolidaciji javnih bolničkih ustanova, omogućeno je da se u narednom periodu u najvećoj mjeri riješe dugovi bolničkih ustanova koji su nastali u prethodnom periodu.

U narednom mandatnom periodu SDA će se zalagati za:

  • finansijsku stabilnost zdravstvenog sistema,
  • izradu strateških smjernica razvoja zdravstva na području HNK,
  • jačanje materijalno-tehničke opremljenosti zdravstvenih ustanova i informacijsko-komunikacijske tehnologije,
  • plansko kadrovsko jačanje zdravstvenih ustanova,
  • ukidanje rada u privatnim zdravstvenim ustanovama zaposlenika državnih
   zdravstvenih ustanova,
  • informatičku uvezanost primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite,
  • uspostavljanje registra malignih i drugih čestih bolesti na nivou Kantona,
  • osiguranje efikasnijeg upravljanja i rukovođenja u zdravstvenim ustanovama,
  • osiguranje većih prava pacijenata, posebno u povećanju obima i kvaliteta
   esencijalne liste lijekova i liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti,
  • nastavak aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti kroz sistem preventivnih pregleda,
  • podsticaj razvoju zdravstvenog turizma.

3. KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNIH, TURISTIČKIH I OKOLIŠNIH RESURSA

Iako je u posljednjih desetak godina došlo do velikog napretka u razvoju turizma u HNK, a time i svih pratećih djelatnosti, neophodno je i dalje raditi na potpunom uvezivanju sektora turizma, poljoprivrede i okoliša.

Stvaranje boljeg administrativnog i poslovnog okruženja za investitore
i unapređenje konkurentnosti preduzeća i obrta je pretpostavka za
uvezivanje turizma, poljoprivrede i okoliša u jedinstveni visokorazvijeni
i samoodrživi sistem.

Radi ostvarenja tog cilja SDA će se zalagati za:

  • donošenje novog zakona o turističkim zajednicama i unapređenju
   turizma u HNK,
  • donošenje Strategije razvoja turizma,
  • donošenje master planova iz oblasti turizma,
  • uvođenje informacionih tehnologija za praćenje u turizmu,
  • povećanje finansijske discipline i podrška za privredne subjekte u
   turizmu s ciljem eliminacije sive ekonomije i nelojalne konkurencije,
  • dodatno izdvajanje budžetskih sredstava za sufinansiranje implementacije
   projekata u oblasti turizma,
  • intenziviranje razvoja i podrške agroturizma i ruralnog turizma,
  • integralno upravljanje poljoprivredom na području HNK koje unapređuje
   sigurnost hrane u smislu trgovačkih zahtjeva,
  • unapređenje lokalnih i regionalnih tržišta poljoprivrednih proizvoda,
  • povećanje ulaganja u razvoj poljoprivrede radi osiguranja konkurentnosti registrovanih fizičkih i pravnih osoba u području  poljoprivrede,
  • mjere ruralnog razvoja koje će uticati na podsticanje konkurentnosti
   poljoprivrede,
  • unapređenje zaštite i korištenja prirodnih resursa,
  • unapređenje pravnog i institucionalnog okvira regulacije okoliša i prirode,
  • povećanje broja zaštićenih područja u HNK,
  • uspostavljanje informacijskog sistema zaštite okoliša.

4. RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Neosporna činjenica je da se vanjskotrgovinska razmjena HNK stalno povećavala u razdoblju 2015.-2019. godina i da je rastao broj privrednih subjekata. Pandemija COVID-19 prouzrokovala je teškoće u poslovanju i znatan broj pravnih subjekata je u tom periodu zatvoren, a najviše onih koji su bili prateća djelatnost turizmu.

U proteklom mandatnom periodu kroz implementaciju kantonalnih zakona o podsticajima i tzv. “Korona“ zakona obezbijeđena su sredstva u iznosu od 20 miliona KM za privredne subjekte u HNK. Preko Razvojne banke Federacije obezbijeđena su kreditna sredstva svim zainteresovanim poslovnim subjektima, a kamate i troškovi obrade kredita finansiraju se iz Budžeta HNK.

Prestankom pandemije se definisala obaveza i odgovornost za ponovno pokretanje ekspanzije privrednog razvoja. Domaći poduzetnici u krizi su zapravo vidjeli šansu za ostvarenje svoje ideje pokretanjem malih biznisa, koji su mnogo fleksibilniji na vanjske uticaje, lakše se prilagođavaju novonastalim promjenama i kao takvi predstavljaju ogroman potencijal za buduće djelovanje.

U tom smislu SDA će se zalagati za:

 • ažuriranje i unapređenje zakonske regulative,
 • osiguravanje snažne podrške malim i srednjim preduzećima kroz namjenske programe podrške,
 • stvaranje povoljnog poslovnog okruženja, kroz pojednostavljenje administrativnih procedura za osnivanje i poslovanje biznisa,
 • stimulisanje razvoja novih tehnologija i digitalne transformacije te digitalizacije poslovnih procesa,
 • subvencioniranje preduzeća koja su izvozno orijentisana,
 • osiguranje institucionalne povezanosti između obrazovnih institucija i male i srednje privrede kako bi se osigurala adekvatna i kvalifikovana radna snaga,
 • otvaranje novih poslovnih zona,
 • osiguranje pomoći za povećanje nivoa inovativnosti,
 • mjere za povećanje finansijske discipline s ciljem eliminisanja sive ekonomije i nelojalne konkurencije,
 • donošenje stimulativnih finansijskih efekata za poslodavce,
 • nastavak aktivnosti beskamatnog kreditiranja privrednih subjekata putem Razvojne banke,
 • nastavak podsticajnih mjera za pokretanje start up preduzeća, PPG-a (za sektor turizma i poljoprivrede) u mandatnom periodu 2022.-2026. će biti prema sljedećim sektorima:
   • Turizam (ruralni, vjerski, sportski, avanturistički)
   • Poljoprivreda
   • Obrti
   • Mala i srednja preduzeća

5. REFORMA JAVNE UPRAVE I DIGITALIZACIJA DRUŠTVA

Stranka demokratske akcije Hercegovačko-neretvanskog kantona je svjesna činjenice da javna uprava na području Kantona mora biti efikasnija sa kraćim rokovima odvijanja i rješavanja administrativnih i upravnih postupaka po zahtjevima građana i privrednih subjekata u cilju unapređenja poslovnog okruženja i zadovoljavanja potreba građana.

Svjesni smo da je moderna i efikasna javna uprava, koja racionalno troši budžetski novac građana, pretpostavka za intenzivniji ekonomski razvoj države i društva.

Implementacija Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvitkom u Federaciji BiH i podzakonskih akata kao rezultat će imati zajednički cilj – efikasnu, funkcionalnu, kompetentnu i racionalnu javnu upravu.

Svi navedeni ciljevi podrazumijevaju podršku kroz sistem javnih finansija u planiranju i trošenju javnih finansijskih sredstava kao i dalji razvoj efikasnog i djelotvornog sistema javne uprave u HNK.

U tom smislu SDA će se zalagati za:

  • uspostavljanje normativnog okvira za zaposlnike organa javne uprave/državne
   službenike i namještenike,
  • uspostavljanje jedinice za upravljanje razvojom u HNK uz aktivnu podršku
   Ministarstva finansija i Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK,
  • povećanje sredstava za modernizaciju i informacionu uvezanost svih organa
   uprave u HNK nakon završetka Projekta rekonstrukcije i dogradnje zgrade za smještaj organa uprave i tijela HNK,
  • optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave u cilju zaštite interesa građana i poslovnih subjekata,
  • unapređenje upravljanjem ljudskim resursima, što je uslov za razvoj efikasne i odgovorne javne uprave,
  • maksimalno pojednostavljivanje pismene i elektronske komunikacije građana
   i javnih institucija,
  • implementaciju Strategije HNK za borbu protiv korupcije za period 2022.- 2027. u oblasti javne uprave sa ciljem smanjenja korupcije do nulte stope,
  • uspostavljanje kvalitetnog nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa
   kojima je regulisan rad javne uprave,
  • obezbjeđivanje transparentne i efikasne javne uprave usmjerene prema
   potrebama građana,
  • unapređenje komunikacije sa građanima i aktivno učešće građana u odlučivanju,
  • učešće javne uprave u kvalitetnijem poboljšanju konkurentnosti i ekonomskog razvoja te podrške procesima pridruživanja EU,
  • podršku reformi javne uprave po svim navedenim ciljevima koji su usaglašeni sa principima i standardima EU.

Izborna platforma SDA HNK za Opće izbore 2022.

Logo banner - SDA HNK bijeli

Rade Bitange 12, 88104 Mostar,
Bosna i Hercegovina

Pon – Pet: 8:00 – 16:00

Newsletter

Prijavite se i na Vašu Email adresu će stizati informacije o aktivnostima kandidata SDA HNK.

Stranka demokratske akcije HNK © 2022. Sva prava pridržana.