Izborna platforma SDA

02.09.2022. - In Izborna platforma

NAŠIH 5 TEMELJNIH POLITIKA

1. POLITIKA JAČANJA KAPACITETA SUVERENITETA I SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

  • Ustavna reforma i zagarantirana vladavina prava
  • Evropska perspektiva Bosne i Hercegovine
  • Nacionalna sigurnost države Bosne i Hercegovine – sigurna i stabilna Bosna i Hercegovina
  • Borba protiv korupcije

2. POLITIKA INFRASTRUKTURNOG RAZVOJA, ENERGETSKE NEZAVISNOSTI I EKONOMSKI PROSPERITET BOSNE I HERCEGOVINE

  • Infrastrukturni razvoj
  • Energetska tranzicija i energetska nezavisnost
  • Ekonomski prosperitet

3. POLITIKA RAZVOJA INSTITUCIONALNE ODGOVORNOSTI PREMA STANOVNIŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

  • Stabilnost i jačanje penziono-invalidskog sistema
  • Stabilan, jak i pouzdan zdravstveni sistem
  • Zaštita i unapređenje prava branilaca i civilnih žrtava rata
  • Demografska revitalizacija i bolji položaj porodice – briga o demografskim promjena u društvu
  • Žene u društvu i političkom životu
  • Održivi povratak
  • Socijalna i teritorijalna kohezija
  • Integracija i razvojni potencijal bosanskohercegovačke dijaspore

4. POLITIKA IZGRADNJE EVROPSKOG AMBIJENTA ZA MLADE U BOSNI I HERCEGOVINI

  • Bolji položaj i perspektiva mladih
  • Odgoj, obrazovanje i nauka
  • Kultura i sport
  • Podrška mladim bračnim parovima

5. POLITIKA JAČANJA KULTURE, KULTURE DIJALOGA I TOLERANCIJE I ČUVANJA MIRA U BOSNI I HERCEGOVINI

Iskoristiti bogatstvo različitosti Bosne i Hercegovine te razviti društvo i unaprijediti odnose kroz kulturu, naročito uvažavajući:

  • Evropski dijalog
  • Međunacionalni dijalog
  • Međureligijski dijalog

Izborna platforma 2022.

Logo banner - SDA HNK bijeli

Rade Bitange 12, 88104 Mostar,
Bosna i Hercegovina

Pon – Pet: 8:00 – 16:00

Newsletter

Prijavite se i na Vašu Email adresu će stizati informacije o aktivnostima kandidata SDA HNK.

Stranka demokratske akcije HNK © 2024. Sva prava pridržana.