Šesti kongres SDA

26.05.2015. - u Programska deklaracija

Polazeći od ciljeva i načela utvrđenih dosadašnjim programskim deklaracijama, u nastojanju da politički dosljedno i ažurno odgovorimo i odgovaramo na aktuelna i buduća pitanja, prilagođavajući svoje djelovanje vremenu i prilikama u kojima djelujemo, Šesti kongres SDA je 26. maja 2015. godine u Sarajevu usvojio

PROGRAMSKU DEKLARACIJU ŠESTOG KONGRESA SDA

 • Sa vjerom u Boga i odlučni da se pridržavamo moralnih vrijednosti koje proizilaze iz temeljnih vjerskih i etičkih načela,
 • Čvrsto opredijeljeni za zaštitu i poštivanje izvornih i neotuđivih ljudskih prava i sloboda,te punu implementaciju Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda sa dodatnim protokolima,
 • Posvećeni ostvarenju našeg glavnog cilja – izgradnji suverene, cjelovite i prosperitetne Bosne i Hercegovine, demokratske države, ravnopravnih naroda i građana na cijelom njenom teritoriju,
 • Svjesni da je Bosna i Hercegovina zajednička država i da mora biti uređena po mjeri svih njenih građana i naroda – Bošnjaka, Srba, Hrvata i ostalih građana,
 • Uvjereni da unutarnje probleme i otvorena pitanja možemo i treba da rješavamo u skladu sa demokratskim principima – dijalogom, dogovorom i principijelnim kompromisima sa političkim predstavnicima građana i drugih naroda,
 • Sa željom da sadašnje i buduće generacije žive u miru i prosperitetu, uz međusobno uvažavanje i toleranciju gradeći jedinstvo bosanskohercegovačkih različitosti sa ciljem da naše razlike budu naše prednosti i bogatstvo, a ne razlozi za podjele i sukobe,
 • Odlučni u namjeri da provedemo neophodne reforme za ekonomsko – socijalni oporavak i zapošljavanje, da povedemo najoštriju borbu protiv kriminala i korupcije, da izgrađujemo bogato i otvoreno bosanskohercegovačko društvo kao društvo odgovornih, tolerantnih i solidarnih ljudi,
 • Pozdravljajući stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji,
 • Polazeći od rezultata SDA postignutih u osiguranju nezavisnosti i međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine, u organizaciji odbrane od agresije, u obnovi razorene BiH, u izgradnji i jačanju države,

delegati 6. kongresa definiraju POLITIČKU POZICIJU I POLITIKE SDA

Attached Documents

POLITIČKA POZICIJA STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE

SDA potvrđuje poziciju bh. narodne stranke političkog centra otvorene za sve građane Bosne i Hercegovine koji prihvataju njene programske ciljeve i zalažu se za:

 1. Cjelovitu i suverenu Bosnu i Hercegovinu, demokratsku državu zakona, poštivanja ljudskih prava i sloboda i zaštite etničkih prava i interesa;
 2. Unutarnju ustavnu integraciju Bosne i Hercegovine;
 3. Integrisanje Bosne i Hercegovine u EU , NATO i druge ekonomske i kulturne evropske i svjetske asocijacije;
 4. Ustavne i druge reforme za uspostavljanje funkcionalne, ekonomski prosperitetne države multietničkih regija sa jedinstvenim ekonomskim prostorom i vladavinom principa tržišne privrede;
 5. Snažno i građansko društvo u kojem je čovjek- pojedinac subjekt društvenih procesa i u kojem je osigurana zaštita porodice kao temelja zdravog društva;
 6. Očuvanje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995., rješavanje problema boračke populacije i njihovih porodica i zakonsku zabranu negiranja genocida;
 7. Očuvanje vrijednosti antifašizma na kojima je sazdan demokratski svijet, zakonsku zabranu negiranja holokausta;
 8. Podršku radu institucija koje istražuju prošlost, stradanja i zločine kako bi svi nestali bili pronađeni i dostojanstveno sahranjeni, a odgovorni za zločine kažnjeni;
 9. Izgradnju povjerenja među narodima i građanima temeljenog na procesuiranju i kažnjavanju odgovornih za ratne zločine, te utvrđivanju istine o stradanjima u periodu 1992-1995.godina;
 10. Podršku institucijama za provođenje zakona u borbi protiv kriminala, korupcije i ispoljavanja svakog vida radikalizma i ekstremizma koje vodi nasilju;
 11. Osiguranje sigurnosnih, ekonomskih, obrazovnih i svih drugih uvjeta potrebnih za održivi povratak prognanih i raseljenih lica;
 12. Razvijanje vrijednosti i principa solidarnosti između ekonomski razvijenijih prema manje razvijenim područjima sa ciljem ravnomjernog razvoja cijele Bosne i Hercegovine;
 13. Afirmaciju bh. identiteta kao zajedničke odrednice pripadnosti Bosni i Hercegovini uz očuvanje etničkih posebnosti;
 14. Regionalnu suradnju na principima poštivanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta,dobrosusjedskih odnosa i međusobnog uvažavanja kao osnovu za stabilnost i ekonomski prosperitet naših zemalja i regiona.

Programska deklaracija 6. kongresa SDA

Logo banner - SDA HNK bijeli

Rade Bitange 12, 88104 Mostar,
Bosna i Hercegovina

Pon – Pet: 8:00 – 16:00

Newsletter

Prijavite se i na Vašu Email adresu će stizati informacije o aktivnostima kandidata SDA HNK.

Stranka demokratske akcije HNK © 2022. Sva prava pridržana.