Održana druga redovna sjednica Skupštine Kantonalne organizacije SDA HNK

Održana druga redovna sjednica Skupštine Kantonalne organizacije SDA HNK

Kantonalna organizacija SDA HNK, u sklopu svojih redovnih aktivnosti, a poštujući obaveze propisane Statutom SDA BiH, u Konjicu je održala svoju drugu redovnu Skupštinu. Sjednica je na dnevnom redu imala četiri tačke koje su tretirale usvajanje Izvoda iz zapisnika sa prve sjednice, razmatranje društveno-političkih prilika na području HNK i rada Kantonalne organizacije SDA i njenih organa, sa posebnim osvrtom na implementaciju rezultata lokalnih izbora 2020. godine, stanja u oblasti zdravstva, obrazovanja, sigurnosti i pravosuđa u HNK, finansijski izvještaj za 2020. godinu i finansijski plan za 2021., te tekuća pitanja.

U općem presjeku stanja i studioznoj političkoj analizi, predsjednik KO SDA HNK Edin Mušić se osvrnuo na sve bitne događaje koji su zabilježeni na području ovog kantona, obuhvatajući i značajna pitanja i događaje koji su se u istom periodu dešavali u ostatku BiH, a imali su direktnu refleksiju na područje HNK. Mušić je podsjetio delegate da se prva redovna sjednica Skupštine KO SDA HNK održala neposredno pred početak kampanje za lokalne izbore u BiH, navodeći da je taj period obilježio drugi val epidemije COVID-19. Uprkos teškim uslovima za rad i djelovanje, SDA HNK je ostvarila jako dobar izborni rezultat. Podrška koju je SDA tada dobila od građana u HNK jasan je dokaz stabilnost i snage SDA u Hercegovini, rekao je Mušić.

Na širokom području ovog kantona SDA je daleko najveća, najjača i najorganizovanija politička stranka, što jasno dokazuje njena infrastruktura na terenu koja broji 101 mjesni odbor. Također, Kantonalna organizacija SDA HNK trenutno ima više od 1.200 ljudi koji su  aktivno uključeni u njen rad, od najnižeg oblika organizacije – mjesnih odbora do različitih organa i radnih tijela stranke, što predstavlja impresivnu sliku infrastrukturne mreže koja svakim danom dodatno jača.

Govoreći o operativnom djelovanju, navedeno je kako je Izvršni odbor KO SDA HNK u tom periodu održao šest sjednica, organizacija Žene tri sjednice i sjednicu Skupštine, Asocijacija mladih je također bila izuzetno aktivna, te organizirala više sastanaka, seminara, edukacija, te su u javnom prostoru ostavili jako upečatljiv dojam. Savjet SDA HNK, kao stručno-operativno tijelo okuplja više od 200 stručnih, uglednih i dokazanih članova, koji svojim radom pružaju značajnu podršku kompletnoj stranačkoj organizaciji, rekao je Mušić.

U analizi rada izvršne i zakonodavne vlasti statistički je navedeno kako je Skupština HNK održala sedam sjednica, četiri redovne i tri vanredne, dok je u istom periodu Vlada HNK održala 42 sjednice.

Politika opstrukcija HDZ BiH u HNK se kontinuirano nastavlja, prvenstveno u Stocu i Čapljini, gdje se u organizaciji rada općinskih vijeća spriječava imenovanje predsjedavajućih vijeća koji su izbornim rezultatom pripali Bošnjacima, odnosno kadrovima SDA. Također, posljednja godina zbog političkog pritiska HDZ BiH i pokušaja izmjene Izbornog zakona protekla je u pokušaju političke odmazde te stranke u HNK, na način da se SDA pokušavala na sve načine istisnuti iz vlasti u ovom kantonu, što je u svim dosadašnjim pokušajima bilo neuspješno.

U pregledu ukupnih društvenih prilika istaknuto je da je zbog specifičnih uslova u 2020. godini posebna pažnja posvećena očuvanju zdravstvenog sistema u HNK, koji je uprkos svim poteškoćama dobro odgovorio izazovima pandemije. Odgovornim i koordiniranim radom Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK i ostalih uključenih u ogroman sistem obrazovanja, uspješno je okončana školska 2020. godina i prvi dio 2021. godine. Mnogi izazovi, te složenost i osjetljivost ove oblasti su imali kvalitetne i hrabre odgovore kadrova SDA. Kultura, sport i drugi društveni sadržaji imali su sistemsku podršku, kao i kontinuitet brige o svim institucijama koje egzistiraju u HNK. Od značajnijih odluka koje su usvojene na Skupštini HNK ističu se usvajanje prostornog plana  HNK, kao i Zakon o dopunskim pravima boraca.

Elvedin Grcić, predsjednik Kluba Bošnjaka u Skupštini HNK, napravio je analitički pregled stanja lokalnih izbora održanih 2020. godine, u kojem je naveo kako je SDA u svim njenim odborima prilikom utvrđivanja kandidatskih listi za lokalne izbore u potpunosti ispoštovao pravila Izbornog zakona i kriterija kadrovske politike SDA i dodatnih smjernica. Grcić je istakao kako je struktura predloženih kandidata  održavala interese asocijacija i organizacija stranke uz poštivanje svih potrebnih normi i uputstava viših organa stranke uz uvažavanje prijedloga kandidata iz mjesnih ogranaka na krajnje demokratski i transparentan pristup u postupku predlaganja kandidata i sačinjavanja listi, što je u konačnici rezultiralo potpunim poštivanjem teritorijalne, spolne i kvalifikacione zastupljenosti kandidata koji su bili na listama SDA u HNK. Primjetno je bilo povećanje kandidata mlađe životne dobi i osoba koji su prvi put pojavljuju kao kandidati na listama.

Potpredsjednica KO SDA HNK Irma Memidžan prezentirala je sa aspekta svoje struke informaciju u oblasti zdravstva sa posebnim osvrtom na okolnosti u kojima je na prostoru HNK tretiran problem COVID-19. Memidžan je upoznala delegate kako je organizacija zdravstvene zaštite u HNK organizirana na tri nivoa, primarni, sekundarni i tercijalni, navodeći kako je kompletan zdravstveni sistem u ovom kantonu u toku pandemije makasimalno i kvalitetno u sklopu svojih mogućnosti odgovorio izazovu. Navedeno je kako je u HNK do sada testirano 135.410 osoba, od čega je pozitivnih na COVID-19 bilo 28.078. Doktorica Memidžan je upozorila kako je potrebno snažno i energično raditi na promociji imunizacije, kao i da je neophodno i dalje poštivati higijensko-epidemiološke mjere Kriznih štabova Federacije BiH.

Skupštinski referat o oblasti obrazovanja prezentirao je prof. dr. Rašid Hadžović koji je naglasio kako je HNK jedini kanton u FBiH koji je imao nastavu u školama. Sumirajući ukupno stanje u ovoj oblasti, Hadžović je naveo kako u obrazovnom sistemu u HNK radi više od 3.500 ljudi, čime je to jedan od najobimnijih i najzahtjevnijih resora. Pored uspješnog servisiranja svih potreba učesnika u odgojno-obrazovnom procesu u HNK značajna pažnja se posvećuje inkluzivnoj nastavi, pa je tako u prošloj godini angažirano 86 asistenata za rad sa djecom kojima je potreban takav oblik podrške. Također, zbog sve izražajnijih poteškoća koje je prozrokovao COVID-19, čini se sve kako bi se osigurala dodatna sredstva za zapošljavanje psihologa koji bi pomagali djeci i roditeljima u preovladavanju problema sa kojima se suočavaju. Hadžović je upoznao Skupštinu kako se u pripremama za početak nove školske godine poduzimaju sve mjere da se nastava obavlja u punom kapacitetu, pa je u tom segmentu pokrenuta akcija vakcinacije uposlenika u školama, što je projekt koji je trenutno u toku.

Potpredsjednik SDA BiH Šerif Špago analizirao je stanje sigurnosti u HNK, koje je u posljednje vrijeme narušeno. Nepostojanje Komesara MUP-a HNK kroz duži period dodatno usložnjava nesređeno stanje u ovoj oblasti. Ističući brojne administrativne, pravne i političke prepreke koje se godinama dešavaju u pokušajima rješavanja problema u MUP-u HNK, Špago je naveo kako je potrebno postići kompromis kojim će se stvoriti pretpostavke za rješavanje organizacijskih i kadrovskih pitanja u MUP-u HNK, u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima i Zakonom o policijskim službenicima HNK, s ciljem rješavanja nagomilanih problema.

Ministri SDA u Vladi HNK Suad Balić i Adnan Faladžić kroz skupštinske materijale i svoja usmena izlaganja detaljno su definirali stanja u oblasti pravosuđa, odnosno radu Kantonalnog štaba Civilne zaštite HNK.

Aktivne rasprave o svim navedenim tačkama i kvalitetnu diskusiju sa prijedlozima zaključaka u cilju rješavanja važnih pitanja i jačanja stranke imali su Osman Ćatić, Salem Marić, prof. dr. Asim Peco, Adil Šuta, Omer Kozić, Edin Idrizović, Nihad Jašarević i drugi. Delegati su usvojili Finansijski izvještaj za 2020. godinu i Finansijski plan za 2021. godinu koji je prezentirao sekretar Almir Ačkar. Predsjednik Izborne komisije SDA HNK Ibrica Čevra konstatirao je da je u cilju popune nedostajućih članova Kantonalne organizacije IO SDA HNK potrebno u skladu sa Statutom izvršiti popunu u općinama Konjic i Stolac u skladu sa Statutom, kao i izvršiti popunu nedostajućeg člana Skuštine KO SDA HNK.

Previous Održana redovna sjednica Izvršnog odbora Kantonalne organizacije SDA HNK

Povežimo se

Logo banner - SDA HNK bijeli

Rade Bitange 12, 88104 Mostar,
Bosna i Hercegovina

Pon – Pet: 8:00 – 16:00

Newsletter

Prijavite se i na Vašu Email adresu će stizati informacije o aktivnostima kandidata SDA HNK.

Stranka demokratske akcije HNK © 2024. Sva prava pridržana.