Sedmi kongres SDA

14.09.2019. - In Programska deklaracija

Polazeći od ciljeva i načela utvrđenih dosadašnjim programskim deklaracijama, u nastojanju da politički dosljedno odgovorimo na aktuelna i buduća pitanja, prilagođavajući svoje djelovanje vremenu i prilikama u kojima djelujemo, Sedmi kongres SDA je 14. septembra 2019. godine u Sarajevu usvojio

PROGRAMSKU DEKLARACIJU SEDMOG KONGRESA SDA

 • Sa vjerom u Boga i odlučnošću da se pridržavamo moralnih vrijednosti koje proizlaze iz temeljnih vjerskih i etičkih načela;
 • Polazeći od rezultata koje je SDA postigla u osiguranju nezavisnosti i međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine, u organizaciji odbrane od agresije, u obnovi, izgradnji i jačanju države;
 • Posvećeni ostvarenju našeg glavnog cilja – izgradnji suverene, cjelovite, demokratske i prosperitetne Bosne i Hercegovine, države ravnopravnih naroda i građana na cijelom njenom teritoriju;
 • Čvrsto opredijeljeni za zaštitu i poštivanje izvornih i neotuđivih ljudskih prava i sloboda, te punu implementaciju Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda;
 • Svjesni da je Bosna i Hercegovina multietnička država i da mora biti uređena po mjeri svih njenih građana i naroda;
 • Uvjereni da unutarnje probleme i otvorena pitanja možemo i treba da rješavamo kroz dijalog i kompromis, u skladu sa demokratskim principima;
 • Sa željom da sadašnje i buduće generacije žive u miru i prosperitetu uz međusobno uvažavanje i toleranciju gradeći jedinstvo bosanskohercegovačkih različitosti, s ciljem da naše različitosti budu naše prednosti i bogatstvo, a ne razlozi za podjele i sukobe;
 • Odlučni u namjeri da dovršimo neophodne reforme za ekonomsko-socijalni napredak i zapošljavanje, da intenziviramo borbu protiv kriminala i korupcije, da izgrađujemo bogato i otvoreno bosanskohercegovačko društvo odgovornih, tolerantnih i solidarnih ljudi;
 • Pozdravljajući značajan napredak koji je Bosna i Hercegovina u protekle četiri godine ostvarila na putu evropskih integracija i iskazujući spremnost za realizaciju preporuka iz Mišljenja Evropske komisije o kandidatskom status Bosne i Hercegovine;
 • Pozdravljajući odluku NATO saveza iz decembra mjeseca 2018. godine kojom je Bosna i Hercegovina pozvana da podnese Prvi godišnji nacionalni program (ANP) u okviru odobrenog Akcionog plana za članstvo (MAP) u NATO savez i iskazujući spremnost da se na tom putu istraje;

Delegati 7. kongresa definiraju POLITIČKU POZICIJU I POLITIKE SDA

I – POLITIČKA POZICIJA STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE

SDA potvrđuje poziciju bh. narodne stranke političkog centra otvorene za sve građane Bosne i Hercegovine koji prihvataju njene programske ciljeve i zalažu se za:

 • očuvanje suvereniteta, nezavisnosti i cjelovitosti države Bosne i Hercegovine, kao i nepovredivosti njenih granica;
 • punopravno uključivanje Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i NATO savez, kao i druge evropske i svjetske asocijacije i organizacije;
 • regionalnu suradnju na principima poštivanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta, dobrosusjedskih odnosa i međusobnog uvažavanja, kao osnovu za stabilnost i ekonomski prosperitet cijelog regiona.
 • razvoj demokratije u društvenom i političkom životu i funkcioniranje pravne države;
 • uvažavanje i poštivanje, te zalaganje za unapređenje osnovnih ljudskih prava i temeljnih sloboda čovjeka i građanina u skladu s međunarodnim dokumentima kojima se definira ova oblast;
 • dalji razvoj SDA kao snažne demokratske političke stranke koja će biti lider pozitivnih promjena u bosanskohercegovačkom društvu i državi;
 • očuvanje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995, te očuvanje vrijednosti antifašizma, što uključuje zakonsku zabranu negiranja holokausta i genocida;
 • očuvanje istine o agresiji na Bosnu i Hercegovinu 1992-1995, borbu protiv pokušaja izjednačavanja strana i borbu protiv pokušaja uvođenja etničkog balansa u procesuiranju ratnih zločina;
 • ostvarivanje socijalne i nacionalne ravnopravnosti konstitutivnih naroda i građana na cijelom teritoriju Bosne I Hercegovine;
 • podršku kulturnim institucijama i nevladinim organizacijama koje rade na afirmaciji tradicije, kulture i identiteta Bošnjaka;
 • afirmaciju bosanskog identiteta kao zajedničkog identiteta svih građana Bosne i Hercegovine, uz očuvanje etničkih posebnosti;
 • slobodnu aktivnost vjerskih zajednica zasnovanu na autonomiji i vjerskim slobodama građana;
 • zaštitu prava i interesa Bošnjaka u drugim državama regiona;
 • razvijanje saradnje i jačanje veza s bh. iseljeništvom; − borbu protiv svih oblika diskriminacije i socijalne isključenosti;
 • poštivanje rodne ravnopravnosti;
 • unapređenje socijalnih prava;
 • unapređenje prava iz radnog odnosa i uslova rada u realnom sektoru;
 • dosljedno provođenje principa tržišne ekonomije čije će pozitivne rezultate uživati svi građani Bosne i Hercegovine;
 • borbu protiv korupcije i svih oblika kriminaliteta;
 • ravnomjeran regionalni razvoj, podršku povratničkim zajednicama i razvoj ruralnih sredina;
 • afirmaciju mladih i intenziviranje njihovog učešća u javnom i društvenom životu;
 • odgoj i obrazovanje u skladu s tradicijom i savremenim potrebama tržišta i bosanskohercegovačkog društva.

II – REINTEGRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Ustrajat ćemo na reintegraciji Bosne i Hercegovine. Dejtonskim mirovnim sporazumom zaustavljena je agresija koja je u značajnoj mjeri dezintegrirala našu zemlju. Agresori nisu uspjeli u svojim namjerama podjele Bosne i Hercegovine i uništenja Bošnjaka, ali je država dobila uređenje i unutrašnju strukturu što je posljedica rata, s brojnim mogućnostima za opstrukcije i blokade.

I danas retrogradne snage, u miru, političkim sredstvima, pokušavaju ostvariti one ciljeve koje nisu mogli ostvariti ni u ratu.

Kako slabi uloga međunarodne zajednice u procesima u Bosni i Hercegovini, te snage su sve glasnije u zahtjevima za dodatnim teritorijalnim i etničkim podjelama.

Nikada nećemo dozvoliti bilo kakve dodatne podjele, već ćemo ustrajati i snažno raditi na dokidanju postojećih.

Radit ćemo na jačanju države Bosne i Hercegovine i suprostavit ćemo se svakom pokušaju devastiranja državnih institucija.

Značajno ćemo povećati budžete za održivi povratak i boriti se za prava povratnika, jer je to najbolji put reintegracije zemlje.

III – SUPROTSTAVLJANJE PROPAGANDI PROTIV BOŠNJAČKOG NARODA

Da bi ostvarile svoje ciljeve, retrogradne političke snage su pojačale propagandu protiv Bošnjaka kao najbrojnijeg naroda u Bosni i Hercegovini. U tu svrhu koriste se već poznate propagandne metode i lažne optužbe o ekstremizmu i radikalizmu Bošnjaka.

Bošnjački narod je sudbinski vezan za državu Bosnu i Hercegovinu i želi da u toleranciji i miru živi s drugim narodima u zajedničkoj državi. Odgovori Bošnjaka i svih bh. patriota na stalne nasrtaje na državu se zamjenom teza predstavljaju kao težnja za dominacijom, unitarizacijom i centralizacijom.

S ovom borbom ćemo nastaviti. Boreći se za istinu, stalno ćemo ukazivati da su osnovni problem za ovu državu politike iz Bosne i Hercegovine i regiona koje su izvršile agresiju na Bosnu i Hercegovinu i koje su presuđene od međunarodnih i domaćih sudova.

Programska deklaracija Sedmog kongresa SDA

Logo banner - SDA HNK bijeli

Rade Bitange 12, 88104 Mostar,
Bosna i Hercegovina

Pon – Pet: 8:00 – 16:00

Newsletter

Prijavite se i na Vašu Email adresu će stizati informacije o aktivnostima kandidata SDA HNK.

Stranka demokratske akcije HNK © 2024. Sva prava pridržana.